Synen på att ta lån och att ha skulder har ändrats dramatiskt de senaste åren vilket bland annat diskuterats på flera olika håll och kanter. Vissa beskriver det som att attitydförändringar gentemot lån har gått från att;
det inte är okej med lån,
till att det är okej med bostadslån,
CSN är ett bra lån,

och nu det vi kan se under senare tid är att det blir mer och mer accepterat med konsumtionslån.

Dessa beteendemönster som ändrats har även gett upphov till tv program som Lyxfällan där svenskar behöver hjälp med att ta sig ur skuldsituationer.

Sunt förnuft

Att vara skuldsatt gör dig, likt ordspråk vi känner från det gamla Sverige, icke fri då du på ett eller annat sätt måste betala din skuld.

Den som är satt i skuld är icke fri

Ernst Wigforss 1932

Med sunt förnuft menar jag att det är lätt att gå i fällan att endast tänka matematik och bortse från mänskliga känslor.

En stark personlighet som pratar mycket vikten att vara skuldfri i ekonomiska sammanhang är den amerikanska radioprofilen Dave Ramsey, läs hur han ser på skuld här.

Dave refererar även han till en känsla av ofrihet, dock då till bibelns ordspråksbok.

“Den rike är den fattiges herre. Den som lånar blir långivarens slav”.

Ordspråksboken 22:7.

Ekonomiska fördelar

Det finns ekonomiska fördelar med att vara skuldfri.

  1. Du betalar inte ränta
  2. Dina månadsutgifter blir lägre
  3. Med ett större kapitalflöde till ditt hushåll kan du investera!

Ett av många exempel: Billån på 250 000kr

Låt oss säga att du vill köpa en ny bil och bestämmer dig för att ta ett billån på 250 000. För att betala av bilen betalar du 4500kr i månaden under 5 års tid. Då har du betalat av bilens 250 000 + betalat en avgift för att du fick låna pengar på ca 18 000 (2,5% ränta)

https://www.konsumenternas.se/lana/olika-lan/om-konsumtionslan/lanekalkyl

Efter 5 år är du skuldfri och har en fin bil som är helt din egen, dock har den sjunkit i värde, 20%?
Låt oss säga att din bil nu är värd 200 000kr och du har totalt spenderat 278 000kr

Ett exempel på alternativinvesteringen

Istället skulle du kunna investera 4500 i månaden på tex Avanza (Sponsrad annonslänk).

På samma tid, 5 år, har du möjligheten att sätta pengar i arbete som potentiellt kan bli 334 500kr om börsen snittar sina 9% i avkastning per år. Köper du då en bil för 200 000 så har du förutom en bil för 200 000 ett kapital på 134 500 kr kvar som du kan fortsätta investera och låta växa!


Självklart medför detta även en viss risk och placeringar på börsen kan både sjunka och minska i värde samt att historik inte är en garant för framtida avkastningar.

Detta är alltså ett av de största problemen med ett skuldsatt hushåll, förmågan till bra investeringar minskar samt den tvingande faktorn att du inte själv kan bestämma lika fullt ut hur du vill spendera din tid eller dina pengar.

Avslutningsvis

Personer eller hushåll som är väldigt högt belånade har även en större känslighet för förändrade situationer, tex. höjda räntor, förlust av inkomst eller vad nu för svårigheter som brukar komma in i allas liv någon gång. Att då tvingas att sälja i förlust eller tvingas göra val du egentligen inte vill bringar också en känsla av ofrihet.

Just skulder och pengarelaterade situationer är en av de vanligaste orsakerna till att konflikter uppstår i nära relationer och en av de vanligaste orsakerna till skilsmässa i USA. Dock så är det viktigt att komma ihåg att ibland är hönan ägget och ägget hönan, så problem relaterade till ekonomi i ett förhållande kanske kan vara ett symptom på andra underliggande problem.

Alla lever självklart sina egna liv och bör se över sin egen riskbenägenhet, jag misstänker dock att många människor hade mått bättre, både ekonomiskt och känslomässigt, genom att leva sina liv skuldfria så långt det går. Även om det ibland kan vara jobbigt att vänta in sina egna pengar..

P.S
Undertecknad är inte heller utan skuld i skuldfrågan, bostadslånet har försvunnit pga flytt men kvar finns studieskulder från en svunnen tid, dock har jag som mål att betala av resterande belopp under året 2021.
Önska mig lycka till.

Kategorier: EkonomiHälsa

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *