Detta är BjörnKults självförbättringsguide som är till för att hjälpa dig att komma igång med din personliga resa till ditt bästa jag.

Vi kommer ta det i 5 enkla steg som du kan se på illustrationen ovan.

Steg 1 – Förberedelser

Innan du börjar kasta dig in i att nå specifika mål och komma vidare i din resa är det oerhört viktigt att du gör en uppskattning om vart du är idag.

First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into reality. The beginning, as you will observe, is in your imagination.

Napoleon Hill

Kunskapen om vart du står idag hjälper dig att visualisera om framtiden. Arbeta med din vision, skriv ner den i olika former

Varje steg som kommer bör ha en stark koppling till din vision om vem du vill vara. Se hur de första stegen är början på resan mot den du vill vara.

Artiklar för vidare läsning:

Steg 2 – Kroppen och hälsan

Steg 2, efter planeringen vi börjar med vår egna kropp, det fysiska. Detta är ett steg som är enkelt att ta på, ett steg där dina framsteg är tydliga och vanebildningars genomslag är tydligt. Steg 1 kommer alltså hjälpa oss att lägga grunden för kommande steg.

Mer information kommer under 2020

Artiklar för vidare läsning:

Steg 3 – Mentalitet och spiritualitet

Mer information kommer under 2020

Artiklar för vidare läsning:

Steg 4 – Familj & Relationer

Mer information kommer under 2020

Artiklar för vidare läsning:

Steg 5 – Frihet & Strävan

Mer information kommer under 2020

Artiklar för vidare läsning: