Jag älskar att planera och har testat många olika tillvägagångssätt. Många gånger har jag påbörjat en dagbok eller börjat använda ett planeringsverktyg, digitalt eller konventionellt utan att få till en bra kontinuitet. Äntligen har jag funnit ett bra alternativ som jag känner hjälper mig. Vad är detta för nått då?

En personlig Bullet journal där jag för in alla de moduler som jag faktiskt har använt och känner för!

Bullet Journal

Bullet Journal är en tom dagbok med enkla punktmönster som hjälper dig att utforma en egen journal som passar just dig.

Läs mer om Bullet Journal Metoden

Köp samma Bullet Journal som BjörnKult använder via vår sponsor Adlibris!

Konceptet

Konceptet är enkelt. Med hjälp av enkla symboler strukturerar du upp ditt innehåll i boken efter dina egna mål. Till hjälp har du i början av boken ett index som där du skriver upp på vilka sidor du skapar ditt innehåll. Exempel:

  • Index: Sida 1-2
  • Årsvy: Sida 3-6
  • Livsplan: Sida 7-8
  • Nyårsmål: Sida 9-10
  • Statiska sidor du vill jobba med över tid: Sida 11-15
  • Januari Månad: Sida 16
  • Januari Vecka 1: Sida 17
  • Måndag 13e Januari: Sida 18
  • Etc

Med detta index kan du skapa vilket innehåll som helst och lätt hitta det med sidhänvisningarna.

BjörnKults setup


BjörnKult har samma övergripande setup som du kan se i index exemplet. Bland det första som man hittar i BoJu’n är en årsöversikt, se bilden till vänster.

Efter själva årsöversikten som används för att få en bra överblick över året, skriva upp vikiga datum och så vidare så finns det en del statiska sidor som kommer användas genom hela året, så som olika årsmål.

Exempel på dessa årsmål kan ses i galleriet nedan, det är är bland annat olika läsmål, ekonomiska mål, beteendeanalyser och en ren hjärndumpssida (som på bilden har post-its över själva dumparna).

Dessa statiska sidor kan ses som moduler där man fyller på information under året som du vill hålla koll på, använd inspiration från tidigare planeringsverktyg!
Efter dessa statiska sidor börjar den löpande nedskrivningen som sker under året. I BuJo världen brukar varje månad starta med en egen sida för att få upp månadens viktigaste punkter följt av veckor eller veckodagar som fylls på löpande

Januari månadsvy

Efter månadssidan löper veckodagarna vidare fram till nästa månadsvy. Kommer du på nya “statiska sidor” så är det bara att skapa den vart du vill och referera till den i indexet.

Slutsats

BjörnKults BuJo fungerar som ett ihopsamlade verktyg för både uppgifter som behöver göras men även för att samla tankar och skapa en tydlig planering för livet vilket är ett av de första stegen i den personliga utvecklingsresan!

BjörnKult rekommenderar att använda Leuchtturm1917’s Bullet Journal – den finns att köpa via vår sponsor Adlibris här.

Vidare läsning och tittning

Bullet Journal skaparens egen startvideo:

Mer artistisk inspiration om hur man kan personifiera sin egen BuJo:


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *